Μενου

Σάββατο, 30 Νοεμβρίου 2013

Το έχει η κοπέλα

Το έχει η κοπέλα

Θα μου σπάσω το κεφάλι

Θα μου σπάσω το κεφάλι

Τα κινητά σκοτώνουν

Τα κινητά σκοτώνουν

Απρόοπτο στο λεωφορείο

Απρόοπτο στο λεωφορείο